سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید رضا معین – استادیار بخش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

امروزه به لحاظ شرایط داخلی و بین المللی کشور ایران، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگر ملموس و قطعی است، و لازم است با توجه به نقشی که یک نظام اداری شایسته و کارآمد در تحقق برنامه های توسعه دارد؛ بعنوان یکی از اساسی ترین برنامه های توسعه کشور به آن توجه داشت. این موضوع با توجه به نتایج حاصل از برنامه های اول و دوم توسعه کشور، نشان می دهد که دولت در تلقی خود از مدیریت مسائل و مشکلات نظام اداری و تبیین اساسی ترین نقاط ضعف و قوت آن و نیز فرصتها و تهدیدهای محیط داخلی و بین المللی به یک بازنگری اساسی نیاز دارد، تا زمینه های دستیابی به مفاهیم و باورهای عمومی را در مدیریت کلان کشور فراهم آورد. بر این اساس اهداف مطالعه حاضر شامل بررسی وضعیت تحول اداری موجود و شناسایی موانع تحول اداری استان فارس می باشد. به منظور انجام مطالعه، اقدام به تکمیل پرسشنامه از 763 نفر از مدیران، کارشناسان، اعضای کمیسیون های تحول اداری سازمانها، تیم تحول اداری و مشتریان سازمانهای ذولتی استان فارس 86-1385 گردید.