سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید خراسانی – کارشناسی ارشد حسابداری عضو هیئت علمی واحد صحنه و مدرس دانشگاه آزاد اسل
یوسف جلیلیان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
روح اله جمشیدپور – کارشناسی ارشد حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

هزینه یابی هدف یک رویکرد ساختاریافته و منظم برایتعیین هزینه های تولید می باشد که در آن یک محصول باید با سطح مشخصی از کیفیت و کارکرد و با قیمت فروش پیش بینی شده به منظور ایجاد یک سطح مشخصی از سوداوری تولید شود به عبارت دیگر هزینه یابی هدف فرایندی است برای حصول اطمینان از اینکه ایا یک محصول با ویژگی مشخص از لحاظ کیفیت وکارکرد و قیمت می تواند سطح رضایت بخشی از سوداوری ا یجاد کند یا خیر. هدف این تحقیق معرفی و تشریح اصول و کاربرد بهایابی برمبنای هدف بهعنوان سیستمی نوین جهت کهاش هزینه های محصول جدید بررسی اصول کلیدی و شرایط لازم برای اجرای موثر بهایابی برمبنای هدف و خصوصا بررسی چالشها و موانع اجرایی این سیستم بهایابی می باشد از انجا که درایران هنور هیچ شرکتی ازاین سیستم بهایابی بطور کامل استفاده ننموده پژوهشگر سعی دارد تا دلایل و موانع بکارگیری این فن را بررسی نموده تا شاید بتواند راهکاری جهت رفع موانع ا رائه دهد.