سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محدثه معیری – گروه کامپیوتر، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران
میرسعید حسینی شیروانی – گروه کامپیوتر، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران
همایون موتمتی – گروه کامپیوتر، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

چکیده:

حمله کرمچاله یکی از مهمترین حملات مطرح در شبکه های Ab-hoc بیسیم است که فرآیند مسیریابی در این شبکه ها را مختل می کند. در این مقاله یک طبقه بندی از حملات کرمچاله و روشهای مقابله با آن ارائه شده است. سپس روش های مطرحی که برای مقابله با این حمله بر اساس پروتکل های مسیریابی Reactive و بر علیه شبکه های Ad.boc و حسگر ارائه شده اند، مورد بررسی قرار می گیرند و مزیت ها و چالش های هریک مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرند.