سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرناز برزین پور – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
راضیه پیروزفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
شاهین دبیریان – دانشجوی دکترا مهندسی مدیریت ساخت
علیرضا پارسایی – مربی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خوراسگان اصفهان

چکیده:

از عمده مشکلات بارز در اجرای پروژه ها تاخیرات پروژه ها می باشد این موضوع در پروژه های بزرگ به لحاظ پیچیدگی وجود عدم قطعیت های فراوان و در مدت زمان طولانی اجرای آنها دارای اهمیت زیادتری است در صورت شناسایی علل تاخیرات احتمالی در شروع هر پروژه می توان با انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع تاخیرات جلوگیری نموده و یا انها را کاهش داد دراین مقاله ضمن بررس ی اجمالی مطالعات مربوط به تاخیرات شناسایی عوامل اصلی علل تاثیر گذار در افزایش زمان پروژه های ساخت نیروگاهی براساس نظرات خبرگان مربوط به تعدادی از پروژه های به اتمام رسیده با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته شناسایی شده است با توجه به اهمیت این پروژه ها شناسایی عوامل عمده تاثیر گذار در تاخیر و راهکارهای فنی و مدیریتی جهت کنترل و پیشگیری یا کاهش تاخیرات و هدایت منابع و امکانات موجود به سمت استفاده بهینه و افزایش کارایی مفیدوحائز اهمیت خواهد بود.