سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی دارائی – بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
رسول ملک فر – بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با مطالعه حلقه پسماندتک بلور رشد یافتهTGS سولفات تری گلایسین با آلایش اسید فسفریک بعلاوه سولفات کبالت بعنوان بلور با خاصیت فرو الکتریک،پارامترهای مختلف مربوط به خواص فروالکتریکی بلور مذکور نسبت به دما تغییراتی مشابه با TGS و با قدری تغییر در بزرگی پارامترهای مذکور را ن شان داد . در تک بلور TGSP:Co دمای کوری برابر 48 °C و مقادیر Ec و Pr در دمای اتاق به ترتیب برابر 1.42×10 -2 C/m 2 , 650 V/cm اندازه گیری شد . انحراف در مقادیر مذکور نسبت به TGS به دلیل حضور یون Co +2 و به سبب ممانعت یون مذکور در تنظیم قطبش می باشد . این مطالعات همچنین نشان داد که شکل حلقه پسماند در این دما و دماهای پایین تر در بلور TGSP:Co بصورت دوگانه می باشد که این نیز ناشی از حضور کافی یونهای PO 3-می باشد.