سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آریا آذری برزندیق – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سیستمهای تهویه مطبوع صنعتی و بیمارستاین به علت اینکهدرمحیط و شرایط خاصی مورد بهره برداری قرارمیگیرند نیاز به پرهیز ازخاموشی های بدون برنامه دارند هرگونه خرابی و عیوب ناگهانی که بتواند این سیستم ها را از ادامه فعالیت بازدارند بسته به نوع این سیستم ها منجر به اسیب های گسترده مالی و درمواردی حتی جانی میگردد دراین پژوهش سعی شده با محاسبه مفهوم قابلیت اطمینان چه درمرحله طراحی یک سیستم تهویه و چه درمورد یک سیستم مورد بهره برداری ضمن حفظ قابلیت اطمینان سیستم بالاتر از مقادیر کمینه مجاز بطور منطقی ازخطر پرهیز نموده بهره وری اقتصادی سیستم را به حداکثر مقدار ممکن خود برساند.