سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پاتریشیا خشایار –
مریم اعلا – پژوهشگر – پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم – دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهناز سنجری – پژوهشگر – پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم – دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا مهاجری تهرانی – استادیار بیماریهای غدد و متابولیسم – پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم –

چکیده:

سیستم درمانی، یکی از پرهزینه ترین نظامهای ارائه خدمات و درنتیجه از مهمترین ارکان اقتصادی جامعه با هزینه های رو به افزایش شناخته می شود. نبود زیرساخت مناسب و چالشهای موجود در این سیستم نیاز به بهبود ارائه خدمات را بیش از پیش برجسته می نماید. در این مطالعه، ما از قالب ARIS برای بهبود خدمات بالینی در بیماران دیابتی بستری در بخش غدد یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران استفاده نمودیم.ترکیب مطالب و نتایج – موضوع استفاده از تکنولوژی در سیستمهای اطلاعات بیمارستانی سالهاست با هدف تسریع ارائه خدمات، کاستن از هزینه ها و بهبود کیفیت مراقبتهای بهداشتی مطرح گردیده است. بعبارت دیگر، تنوع اطلاعات و وجود اطلاعات متناقض و ناقص یکی از مشکلات عمده است که در بخش های درمانی وجود دارد. مدل سازیگردش کار از طریق ترسیم فرایند خدمات بالینی شرایط لازم برای اتخاذ رویکرد ادغام دیدگاه های ارائه کنندگان خدمات بالینی اعم از گروه پزشکی و پیراپزشکی را بر محور بیمار فراهم می نماید و قابلیت های جدیدی از قبیل مدیریت فرآیند کسب و کار در محیط درمانی، یکپارچه سازی اطلاعات، افزایش کیفیت مراقبت از بیمار، کاهش استرس پرسنل بهداشتی وکاهش هزینه های درمان در بیمارستان را به همراه دارد. در این راستا، شیوه های مدیریتی متفاوتی نظیر Total Quality (TQM) Management به همراه ارائه مدلهایی جهت ارتقا زیرساخت ها (ایجاد سیستم یکپارچه پروندهالکترونیکی سلامت) برای نیل به این هدف بکار گرفته شده است مطالعه حاضر به توضیح فرآیندهایی که ضمن بستری بیماران دیابتی در این بخش توسط گروه های مختلف شامل پزشکان، پرستاران و پرسنل اداری ارائه می شود می پردازد. هدف از این مطالعه یکسان سازی تصویر از فرآیندهای در حال اجرا در بخش به عنوان گام نخست در راستای استانداردسازی این فرآیندها و مقایسه آنها با فرآیندهای ایده آل در آینده می باشد.