سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحمت اله غلامی – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
عیسی ارجی –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر فواصل مختلف کشت روی خصوصیات رویشی 4 رقم زیتون روغنی به منظور تعیین بهترین تراکم کاشت از اسفند 1389 به مدت 5 سال در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو شهرستان سرپل ذهاب با طول جغرافیایی 45 درجه و 51 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 34 درجه و 30 دقیقه شمالی و ارتفاع 633 متر از سطح دریا انجام گرفت. ارقام مورد مطالعه شامل 4 رقم به نامهای روغنی، آمفی سیس، بلیدی و زرد زیتون در 5 تراکم مختلف کاشت 6×5 ، 7×5، 8×5 ، 7×6 و 6×8 در سه تکرار در قالب طرح آماری اسپلیت بلوک کشت گردیدند. درختان کاشته شده در فاز رویشی به علت عدم میوه دهی درختان زیتون مورد مقایسه قرار گرفتند. صفاتی از قبیل ارتفاع نهال، قطر تنها و میزان رشد سالیانه رشد فصل جاری در انتهای فصل رشد اندازه گیری و ثبت گردید.