سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود مرادی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز
رضا خرداد – بخش فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده:

تابع همبسته مستقیم دوتایی یک جز , ضروری در نظریه مایعات می باشد و نقش مهمی در درک مایعات پیچیده شبیه بلورهای مایع بازی می کند . در این مقاله هدف پیدا کردن یک تقریب تحلیلی برای تابع همبسته مستقیم دوتایی ) ) DCF مخلوطهای مولکولی شامل دو مولکول بیضیوار با اندازه های متفاوت می باشد و در اینجا از روش پاین برای مایعات شامل مولکولهای بیضیوار سخت استفاده می کنیم و با توجه به نبودن نتایج شبیه سازی کامپیوتری جهت مقایسه , روابط مربوط به مخلوط را پس از ساده کردن به مایعات تک مولفه ای با نتایج دیگران مقایسه می کنیم .