سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا اکبرزاده قلی دیزجی – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور
سلیمان معروفی – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور
عزیز بهکامی – دانشکده فیزیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

ترازهای انرژی هسته ای شامل اطلاعات مهمی در مورد ساختار هسته می باشد.چگالی تراز یکی از عوامل اساسی مورد نیاز برای مطالعات نظری ساختار هسته و سرعت واکنش در فرایندهای اختر فیزیک وطراحی و عملکرد راکتورهای شکافت و تبدیل زباله های هسته ای است. هدف این مقاله تایید مدل های آماری و در نهایت رسیدن به مقادیر پارامترهای مرتبط با چگالی تراز هسته ای است.