سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس نصیری – دانشجوی دکتری پیش از تاریخ دانشگاه زاهدان

چکیده:

پارک ملی شاهدژ در 07 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ساری واقع شده است. در طی بررسی باستانشناسی انجام شده توسط نگارنده در بهار و تابستان 1937 در این حوزه، تعداد 17 محوطه باستانی، شناسایی گردید. این محوطهها با توجه به موقعییت جغرافیایی و صعبالعبور بودن منطقه و قرارگیری آنها در ارتفاع بیش از 1077 متر، متآسفانه تاکنون شناسایی و ثبت نگردیده بودند. تاریخ استقرار این محوطهها، دوره پیش از تاریخ تا دوره اسلامی را دربر میگیرد. این مقاله به بررسی، توصیف و تاریخگذاری نسبی هر یک از این محوطهها میپردازد.