سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

غزاله بیاناتی – دانشجوی کارشناسی ارشدتهران مرکز
ناهید مرادی مودب ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

مطابق با اخرین تحقیقات انجام شده غیررسمی قدیمی ترین سفال مکشوفه به دوازده هزارسال قبل ازمیلاد باز میگردد ازظروف گلی و سفالی میتوان به ظروف دوره اوروک اشاره کرد که بیشتر جنبه کاربردی دارند یکی ازسفالهای شاخص این دورکاسه لبه واریخته می باشد که جایگاهی ویژه درتاریخ سفالگری و باستان شناسی خاورنزدیک دارد این ویژگی نه به دلیل سادگی و زمختی کاسه لبه واریخت بلکه بیشتر به دلیل کمیت حیرت آور و پراکندگی وسیع جغرافیایی آن است ضرورت پرداختن به این موضوع ازآنجا روشن میشود که بتوان میزان رشد وپیشرفت روابط فرهنگی و تجاری این دوران را روشن کرد و میزان پراکنش و گستردگی آن را مورد مطالعه قرارداد دراین تحقیق ازروش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل و بررسی داده ها استفاده شده است نگارندگان درجستار پیشرو سعی درشناساندن ویژگی ساختاری فنی و تشابه سفالی دوره اروک درمناطق گوناگون دارند