سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی نویدگبلو – دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در دوران صفویه ثبات سیاسی و اقتصادی جامعه و همچنین حمایت شاهان صفوی از جمله شاه عباس اول صفوی، باعث رشدروزافزون معماری و تزئیات مرتبط با آن گردید.در این دوره هنر کاشی کاری نیز در کنار دیگر هنرها،از لحاظ نقش و رنگ دچار تحولات چشمگیری شد وباعث به وجود آمدن نقوش نمادین با طرحهای مختلف اسلیمی، نگاره ها و کتیبه های عظیم و با شکوه گردید. نمونه بارز این نقوش نمادین بیشتر در روی کاشی های آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی قابل مشاهده هستند. منشآ نقوش نمادین به کار رفته در این مجموعه،رابطه تنگاتنگی با باورها و اعتقادات مذهبی صوفیان دارد.این نقوش بیشتر تحت تآثیر افکار و اندیشه های صوفیان بوده ولی در طول زمان تآثیراتی نیز به خود گرفته است. حال این پژوهش در نظر دارد با توجه به مطالعات کتابخانه ای و فعالیت های میدانی به بررسی نقش تفکرات صوفیان بر تزئینات کاشیکاری این مجموعه در دوره صفویه بپردازد