سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن چگنی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، دانشگاه صنایع و معادن
عبدالحسین جلالی آقچای – استادیار،دانشکده مهندسی مکانیک،، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدوحید محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، دانشگاه صنایع و معادن

چکیده:

فنر پابند یکی از اجزای سیستم پابند می باشد که وظیفه ایجاد اتصال ارتجاعی، بین ریل و تراورس را بر عهده دارد. در اثر عبوروسایل نقلیه از روی ریل و تغییرات دمایی، نیروهایی به فنر پابند وارد می شود که میزان این نیروها در قوس های با شعاع کم وخطوط حمل و نقل سنگین بحرانی تر است. در این تحقیق، در ابتدا نحوه توزیع تنش تحت نیروهای وارد شده از ریل در فنر وسلوSkl14مورد بررسی قرار گرفت. سپس، بر اساس نتایج بدست آمده، به منظور کاهش میزان تنش ها، تغییرات هندسی بر روی فنر پابند وسلوSkl14در نظر گرفته شد و شبیه سازی ایستایی بر روی طرح های مختلف انجام شد. پارامترهای تغییر هندسه شامل تغییر قطر، تغییر شعاع قسمت عقب فنر و تغییر ارتفاع منطقه میانی به کمک روش المان محدود برای بهینه سازی هندسی در نظر گرفته شدند. در آخر نیز بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی ایستایی طرح بهینه برای فنر وسلو 14Skl بدست آمد