سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده شقاقی آزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی
فاطمه طاعتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی
ایده حامدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی
فرهاد طباطبایی قمشه –

چکیده:

در این مقاله ابزارهای مرسوم در مطالعه بیومکانیکی پا شامل دستگاه Foot Perssure of Pressure Plate (.3Scan.X-Ray. Force Plate. Scan. EMED. Pedar)، معرفی و از سه دیدگاه حوزه های کاربرد. پارامترهای خروجی و میزان استفاده در تحقیقات بیومکانیک مقایسه می گردند. محققان متعددی برای مطالعه بیومکانیکی با متناسب با موضوع تحقیق از ابزارهای موجود استفاده کردند. برخی محققین نیز به مقایسه این ابزار از دیدگاههای مختلف پرداخته اند. در این مقاله با جمع آوری، ارزیابی و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعات پیین به معرفی واضح تر و مقایسه ابزارهای تحلیل بیومکانیکی پا پرداخته می شود. در نتیجه آماری از مقالات مورد مطالعه ارائه خواهد شد.