سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فیض اله رحیمی سرداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی.
حسین حاجی آقاعلیزاده – استادیار ،دانشگاه بوعلی سینا همدان.
ابراهیم احمدی – استادیار ،دانشگاه بوعلی سینا همدان.
حسین باریکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی.

چکیده:

از آنجائیکه در بیشتر کشورهای جهان از فناوری بیوگاز استفاده میگردد؛ بنابراین هر کشوری بنا به شرایط اقلیمی، اقتصادی واجتماعی خود اقدام به ساخت انواعی از دستگاههای هاضم کرده است که بیشترین سازگاری را با شرایط آب و هوایی محیط خود داشته باشد و با بهترین کارکرد بتواند گاز تولید نماید؛ بر این اساس طرحهای بیشماری از دستگاههای تولید بیوگاز در جهان به وجود آمدهاند. از آنجا که کشور ایران دارای اقلیمهای آب و هوایی متنوعی میباشد، بنابراین طراحی یک نوع سیستم برای چندمنطقه فاقد کارایی لازم میباشد. در این مقاله ضمن بررسی انوا طرحهای بیوگاز موجود در جهان تطبیق پذیری هر سیستم با اقلیمهای مختلف ایران نیز بررسی گردیده شد.