سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید صادقی نیا – رئیس گروه تحقیقات و بهره وری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

چکیده:

گستردگی و تنوع فعالیت های عمرانی با ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود شناخت انواع سیستم های مختلف اجرای پروژه و سنجش آنها با لحاظ نمودن پارامترهای موثر بویژه دو قید زمان و هزینه که نقش تعیین کننده ای در موقعیت یا شکست پروژه ایفا می نمایند ضروری می نماید. عوامل متعدد تاثیر گذار از قبیل محدوده پروژه ، موقعیت مکانی اجرای پروژه ، استاندارد ها و ضوابط اجرایی و سایر مشخصات پروژه در پروسه انتخاب سیستم بهینه باعث می شود هرگز نتوان یک سیستم اجرایی خاص را برای پروژه هایی که حتی از نظر ماهیت و نوع عملیات اجرایی یکسان هستند پیشنهاد نمود.