سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل شاه آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
آمنه جامه بزرگی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی تحلیلی مقایسه ای شاخص حمایت ازتولید کننده pse و تاثیر آن برعملکرد بخش کشاورزی کشورهای ایران ترکیه ژاپن کره جنوبی و آمریکا طی دوره زمانی 1995-2009 می باشد نتایج مطالعه بیانگر فاصله زیادکشورایران ازلحاظ شاخص فوق الذکر با کشورهایی نظیر ژاپن کره جنوبی می باشد همچنین علیرغم رشدقابل توجه سطح زیرشت ایران عملکردکشاورزی نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه ضعیف تر میب اشد بطوریکه ازلحاظ شاخص عملکرد درهکتار پایین ترین رتبه را اخذ نموده است.