سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داریوش جاوید – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمدجواد کیوان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علی شجاعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

تغییرات سریع فناوری اطلاعات و افزایش رقابت جهان برروی تمامی شرکت ها تاثیر گذاشته است بنابراین مدیریت منابع محدود بصورت کارا نه فقط برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی بلکه برای شرکتهای خدماتی هم از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است این تغییرات گسترده باعث شده تا روش سنتی محاسبه بهای تمام شده خدمات کارایی و صحت خود را از دست بدهد روش هزینه یابی برمبنای فعالیت به عنوان یکی از روشهای جدید بهای تمام شده است که در دهه اخیر توسط نویسندگان حسابداری مدیریت مطرح شده و قابلیتهای آن برای محاسبه بهای تمام شده خدمات به اثبات رسیده است ما در این مقاله کاربردهای حسابداری مدیریت را که برای بهبود روش هزینه یابی برم بنای فعالیت تلاش می کنند مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.