سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم افشاری – تهران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مکانیک
سید علی جزایری – تهران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مکانیک
یاسر ملایی برزی – تهران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مکانیک

چکیده:

این مقاله به بررسی پیلهای سوختی و باتریهای الکتروشیمیایی مورد استفاده در خودروها میپردازد و خصوصیات و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار میدهد. یک سیستم خودرو با پیل سوختی و یک خودرو با باتری بررسی و مقایسه شده است. در این سیستم از الگوی چاه به چرخ که به بررسی تولید و انتقال انرژی از منابع اولیه به چرخ خودرو میپردازد، استفاده شده است. منابع اولیه در این الگو، سوخت غیر فسیلی است. مقایسه سیستمها بر اساس وزن، حجم و قیمت میباشد و نتیجه گرفته شده است سیستمهای خودرو با باتری از سه منظر بررسی شده مناسب تر میباشد.