سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن خوشناموند – کارشناس ارشد فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهید بهشتی
زهرا خوشناموند – کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه کردستان
بتول ریکاطرهانی – کارشناس ارشد علوم تربیتی و عضو باشگاه پزوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهدشت
مسعود باوان پوری – کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب و عضو باشگاه پزوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب

چکیده:

تعلیم و تربیت یکی از مهمترین بخش های زندگی انسان و از علومی است که اکثر مکاتب و دانشمندان به طور مستقیم و غیر مستقیم درباره ی آن بحث کرده اند زیرا تربیت ، مهمترین عامل موفقت در سازگاری مثبت و سازنده است و با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است، نیازمند به زندگی و رشد در جامعه می باشد که باید دانست زندگی اجتماعی سالم و سودمند بدون تربیت امکان ندارد . دو دیدگاه اسلامی و ایدئالیسم هر یک نظرات خاص خویش را در مورد تعلیم و تربیت بیانکرده اند . مقاله حاضر کوشیده است ضمن بیان آراء هر دو دسته درباره تعلیم و تربیت به مقایسه و بررسی آنها بپردازند.