سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی خاکی – مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علیرضا زارع نهندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

با توجه به سیاست های کلان کشور درزمینه افزایش سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای ، نیاز به ساخت گلخانه به شدت افزایش یافته است . با برسی های به عمل آمده ، گلخانه فرم ونلو ، مناسب ترین نوع گلخانه برای کشت صنعتی می باشد ، در نتیجه باتوجه به سطح وسیع ساخت گلخانه همواره نیاز به بهینه بودن سازه احساس می شود و مشکل اصلی در ارائه یک طرح بهینه مجهول بودن فاصله دهانه قاب و فاصله قابها از یکدیگر و همچنین ارتفاع خرپا و روش طراحی مناسب در شرایط مختلف بارگذاری می باشد . برای رفع این مشکل ابتدا با استفاده از شبکه عصبی تابع هدف ایجاد شد و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک اقدام به بهینه یابی تابع هدف برای شرایط مختلف بارگذاری گردید. نتیجه این تحقیق منجر به جدولهایی شده ، که با توجه به مقادیر مختلف بار باد و بار برف ، مقدار بهینه دهانه قاب و فاصله قاب ها ازیکدیگر و ارتفاع خرپا را پیشنهاد می کند و سپس با توجه به جداول روش طراحی مناسب معرفی می گردد