سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود عسگری – پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوریهای توربین بادی – تهران- ایران
آیدین غزنوی – پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوریهای توربین بادی – تهران- ایران
احسان علیشاهی – پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوریهای توربین بادی – تهران- ایران
عباس بحری – پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوریهای توربین بادی – تهران- ایران

چکیده:

با توجه به اهمیت تحلیل دقیق اتصالات در سازه توربینهای بادی بزرگ و از طرفی پیچیدگی قابل توجه بارگذاری و مدل هندسی سازه شاسی توربین بادی دو مگاواتی در این مقاله رفتار سازه ای اتصالات پیچی و نحوه مدلسازی پیچ در این نوع اتصالات بررسی شده است . به همین منظور برای مدلسازی و شبیه سازی رفتار پیچ از پنج مدل مختلف استفاده شده است . این مدل ها عبارتند از : 1- مدل کامل پیچ ، 2- مدل عنکبوتی ، 3- مدل کوپله، 4-مدل بدون پیچ و 5-مدل به هم چسبیده ( BONDED) . هدف از انجام این کار یافتن مدل و روشی برای شبیه سازی اتصالات پیچی است که دارای کمترین زمان تحلیل با دقت مطلوب باشد تا بتوان از آن در شبیه سازی اتصالات سازه ای بزرگ همچون شاسی توربین بادی که دارای تعداد زیادی پیچ می باشد، استفاده کرد. نتایج بدست آمده نشان دادند که مدل کامل پیچ، در حالی که تمامی سطوح تماسی آن از جمله تماس سطح به سطح کلگی پیچ با سازه، تماس سطح به سطح ساق پیچ با دیواره سوراخ ایجاد شده در سازه و تماس سطح به سطح مهره با سازه مدل شده باشد، از دقت بالایی برخوردار است؛ اما زمان زیادی برای تحلیل و همگرایی نتایج نیاز دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل سایر مدل ها نیز نشان دادند که می توان با استفاده از روش های مختلف مدل پیچ و اتصالات پیچی را تا حدی ساده سازی کرد، به طوریکه با حفظ دقت نتایج زمان تحلیل ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.