سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی کشاورز – شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا گروه شیمی
خدیجه توکلی هفشجانی –

چکیده:

دراین تحقیق با تئوری مکانیک کوانتم و بعضی از اصول آن مثل حداکثر سختی و پایداری ترکیبات با روشهای مختلف مکانیک کوانتم تئوری تابع چگالی و انرژی HOMO-LUMOنانو لوله ها را با هم مقایسه و سپس میزان سختی نانولوله (۰و۸) را در اثر جذب مونوکسید نیتروژن بررسی میکنیم هدف اصلی دراین تحقیق مطالعه سختی نانولوله های کربن – کربن و بور – نیترید با روش DFT و شکاف انرژی HOMO-LUMO و تاثیر میزان جذب گازهای دو اتمی براین میزان سختی با روشهای مکانیک کوانتم می باشد