سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ارمین بوستانی – دانشجوی ارشد سازه های ابی
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا اکبرزاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در مناطق ساحلی کشور بدلیل وجود شرایط خاص اعم از وجود ابرفت مشکل خوردگی، تجمع رسوب در شیار و دریچه های صلب تا نیمه انعطاف پذیر چوبی و فولادی تنظیم جریان آب لزوم استفاده از سدهای لاستیکی اهمیت می یابد بدین منظور مقایسه ای بین سازه های انحراف و تنظیم جریان نظیر تخته های چوبی سردریچه ها، دریچه های لولادار فولادی با نوع انعطاف پذیر ان سدهای لاستیکی بادی صورت گرفت. مسائلی چون انتقال رسوبات و امکان جابجایی ساده تر در تنظیم جریان و همچنین بکارگیری سدهای لاستیکی بعنوان سازه های انحراف در شرایط خاص از جمله برتری این سازه نسبت به دریچه های فولادی صلب می باشد.