سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور قلعه نوی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مویدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
اشرف اخلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

در این مقاله به بررسی و مقایسه سطح عملکرد و رفتار قاب 8 طبقه فولادی دارای مهاربندی واگرا، و همگرا پرداختهایم. کلیه مقاطع موجود درمی باشند. اتصالات تیر به ستون از نوع مفصلی بوده و منحنی ظرفیت، مختصات نقطه عملکرد s و 355 s سازه، مقاطع اروپایی و از نوع فولاد 275 قابهای مذکور بر اساس جابجایی تقاضا و برش پایه، به دو صورت قاب دارای جداساز لرزهای (لاستیکی – سربی) و دیگری قاب بدون جداساز(پای ستونها گیردار)، که جداساز ما بین فونداسیون و ستونهای طبقه همکف قرار میگیرد، رسم و با یکدیگر مقایسه نمودهایم. نقطه عملکرد هر کدام از قاب ها، با روش تحلیل استاتیکی غیر خطی بر مبنای دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود (نشریه شماره 360 )، با برنامه SAP 2000 ، محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدهاند. لازم به ذکر است وجود جداساز در سازه،افزایش تناوب سازه، کاهش نیروی زلزله، کاهش برش پایه و افزایش جابجایی سازه و… را بر خلاف سازه بدون جداساز، بهمراه دارد.