سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله قوامی – مدیر کارخانه بازیافت شهرداری سنندج
بهزاد شاهمرادی – دانشجوی دکترای علوم محیط زیست
سمیه سجادی – دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی
ناصر محمدی راد – کارشناس بهداشت محیط و مسئول بهداشت شهری مرکز بهداشت شهرستان سنندج

چکیده:

دفع مواد زاید جامد با تکنیک دفن بهداشتی همواره بعنوان یک روش مطمئن مورد توجه جدی مدیران و خدمات شهری قرارگرفته است با این وجود بدلیل پتانسیل خطرزایی بالای ان در الودگی ابهای سطحی و زیرزمینی تصاعد گاز و خطرات ناشی از انفجار و اتشسوزی و از همه مهمتر اثرات بعدی که م یتواند در محیط زیس ایجاد نماید همواره مورد توجه سازمانهای بین المللی قرارگرفتها ست. روشها و عملیات دفن مواد زائد درکشورهای مختلف برحسب ساختمان محل دفن، ترکیب و کمیت مواد زائد ورودی به محل متفاوت می باشد. دراین مقاله عملیات دفن بهداشتی مواد زائد جامد در شش کشور صنعتی فرانسه، المان، ایتالیا ایالات متحده امریکا ژاپن، انگلستان و نیز کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور تعیین تعداد تقسیم بندی اماکن دفن درکشورهای مذکور تعیین انواع مواد زاید و رودی به هریک از اماکن نحوه دفع مواد زاید خطرناک و غیرخطرناک د رکشورهای مختلف و پیشنهادهای جهت بهبود وضعیت عملیات دفن در ایران مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.