سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی پایمزد – دانشجوی فوق لیسانس مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
ناهید طالبی – استادیاردانشگاه شاهد2،فوق لیسانس تربیت بدنی
محسن وحدانی – دانشجوی کارشناسی
مهدیه عزیزی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

نظر به این که نگرش بر رفتار اثر می گذارد و با رفتار یک رابطه علت و معلولی دارد، مطالعه نگرش نسبت به فعالیت های حرکتی و ورزشی به عنوان خاستگاه رفتار آگاهانه در جهت نیل به اهداف بهزیستی و تندرستی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه نگرش و گرایش دانشجویان دانشگاه شاهد به فعالیت های حرکتی و ورزش و ارائه راهکار برای افزایش مشارکت دانشجویان به فعالیت های حرکتی می باشد.