سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلی محمد خانلری – دانشگاه تبریز- گروه علوم کامپیوتر
الناز رشید حسین زاده – دانشگاه تبریز- گروه علوم کامپیوتر

چکیده:

جهت افزایش کارایی نیاز به یک زمانبندی موثر و کارا وجود دارد. در شبکه های گرید ، منابع ناهمگن می باشد و این سبب افزایش پیچیدگی الگوریتم های زمانبندی قابل استفاده در این محیط ها می شود. در این مقاله به بررسی و مقایسه الگوریتمهای جدید زمانبندی گراف وظایف در گرید پداخته شده است. الگوریتم های معرفی شده در این مقاله RTM‌وRCPL‌ با بهره گیری از دو راهکار تکثیر و ادغام وظایف ساخنار گراف وطایف را برای زمانبندی مناسب و کارا بازسازی می کنند. با استفاده از تکثیر وظایف ف زمان محاسبه مجدد یک وظیفه ، جایگزین زمان انتقال اطلاعات آن ممی شود. با ادغام وظایف نیز هزینه ی ارتباطی کاهش می یابد. خوصا در مواقعی که هزینه ی ارتباطی در بین وظایف از زمان اجرایشان بیشتر باشد.