سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد نخعی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت معلم تهران
یاور کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلمتهران
سعید رضائیان لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلمتهران

چکیده:

دشت مورد مطالعه به مختصات ۴۹درجه و ۴۰ دقیقه و ۳۶درجه و ۳۵ دقیقه از دو قسمت شرقی به مساحت ۳ کیلومتر مربع و غربی به مساحت ۸ کیلومتر مربع درماهیت واقع در شمال غربی شهرستان قزوین و جنوب غربی لوشان قرار دارد امروزه کاربرد روشهای ژئوفیزیکی بخصوص ژئوالکتریک در مطالعات آبهای زیرزمینی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است که از این میان روش سونداژ الکتریکی قائم شولومبرژر VES در مطالعات لیتولوژی و آبهای زیرزمینی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد دراین دشت مجموعا ۱۲۰ سونداژ الکتریکی قائم VES با حداکثر طول AB=1000m در امتداد ۱۷ پروفایل انجام گرفته اهست نتایج حاصل ازتحلیل و تفسیر داده های سونداژ الکتریکی و تطبیق آنها با داده های چاههای اکتشافی نشان میدهد که آبخوان این دشت از نوع آبرفتی می باشد که کمترین ضخامت ۳ متر H1 و بیشترین ضخامت آن ۱۱۹ متر در محل سونداژهای B3,N6 و C3 میباشد.