سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

موسی الرضا حیدری –

چکیده:

امروزه در اغلب کشورهای جهان بحث «زن، حقوق، اختیارات، مسئولیت ها و نقشهای وی در جامعه و خانواده و نیز تأثیر توسعه و پیشرفت در شخصیت سازی زن» مطرح است. نابرابری جنسیتی داستانی غم انگیز، ولانی و پیجیده دارد؛ افراط و تفریطهای حاکم بر جامعه، منشأ برخی سنتهای اجتماعی شد که در آن زنان، طبقه فرودست و مردان، طبقه فرادست قرار گرفتند. زنان نیز برای برخورداری از حقوق شهروندی مساوی با مردان به حرکتی عظیم دست زدند و پایه ریز نظریه فمنیسم شدند. شاید بتوان گفت فمنیسم در طول قرن بیستم یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اجتماعی در سطح جهان بوده است. بسیاری از دگرگونیهای اجتماعی همچون حق رأی، حضور زنان درصحنه اجتماع، ایجاد سازمانهای رسیدگی به مشکلات زنان، بهره مند شدن از حقوق شهروندی، پرورش تواناییهای زنان، توجه به تفاوتهای زیستی و تکیه بر قابلیت های مثبت زنانگی و هویت سنتی زنان و از طرفی دگرگونی در نهاد خانواده، کاهش ازدواج و زاد و ولد، عدم توجه به نقش مقدس مادری و هویت سنتی زنان، برتر دانستن زنان نسبت به مردان … از جمله این تغییرات و گاه شاخصه یک موج فمنیستی است. ما در این مقاله به دنبال آن هستیم با بررسی و نقد فمنیسم در قرآن و روایات آنچه احکام و سنتهای اسلامی به ارمغان آورده که انسان بتواند با بهره گیری از قوانین حیات بخش اسلام وضعیت مناسب و شایسته ای برای خود تعرف کند و شخصیت و منزلت خود را مطرح کند و جایگاه و نقش مؤثری را در جامعه برعهده گیرد و با اصالت دادن به خانواده، قدم مهمی در تشکیل یک جامعه موفق بردارد.