سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

باقر کلاگر – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
حنیف رضا پژوهنده – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
ابوالفضل خلخالی – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده:

حساسیت سنجی پارامترهای کاری در نوربین گاز از مباحث اصلی در تحلیل و آنالیز توربین گاز و دست یابی به الگوی رفتاری آنها را میسر میکند. اصولا در هر توربین گازی با استفاده از برسی و تحلیل حساسیت پارامترها میتوان گروههای اصلی از پارامترهایی را که رفتار آنها شبیه یکدیگر میباشد را شناسایی نموده و از این طریق درباره ویژگیهای خاص رفتاری سیکل توربین گازاظهار نظر نمود. در این پژوهش جهت دستیابی به این هدف سیکل توربین گاز با توربین ۱۰۰TURBEC را با دو سوخت گاز طبیعی و دیزل مورد بررسی قرار داده و تاثیر گذار پارامترهایی همچون دمای کارکرد، افت فشار، ضریب کارایی مبدل حرارتی و نسبت فشار در کمپرسور بر راندمان از طریق آنالیز مولی سیکل مورد ارزیابی قرار گرفته است.