سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما خادمیان –
حبیب اینانلو –
رضا غلامی پور –

چکیده:

درپژوهش حاضر فلزات سخت شیب سان تابعی FGM با ترکیب WC-13%Co-xTiC-yTiN(x=10,15 y=10,15 و با دو اندازه ذره میکرونانو برای کاربید تیتانیوم TIC به روش متالورژی پودر تحت کوره اتمسفر کنترل تولید شدند و شکل گیری ریزساختارشیب سان درآنها تحت آزمونهای میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز عنصری و پراش اشعه ایکس بررسی گردید جهت بررسی خواص مکانیکی ازمون ریزسختی سنجی ویکرز برروی نمونه ها صورت پذیرفت بالاترین سختی درنمونه های با افزودنی 15درصد وزنی نانوکاربید تیتانیوم به مقدار 1680 ویکرز به دست آمد.