سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – استادیار،مرکز تحقیقات عالی الکترونیک
یوسف خرازی – استاد،دانشگاه علم و صنعت ایران
شمس الدین میردامادی – استاد،دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد احمدی – کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات عالی الکترونیک

چکیده:

کامپوزیتهای تنگستن – مس عمدتا بعنوان مواد کنتاکت الکتریکی در شرایط سخت کاری همچون جریان و ولتاژهای زیاد قوسهای الکتریکی شدید سایش مکانیکی ، ذوب شدن سطحی و غیره قراردارند بنابراین هدف تعیین شرایط بهینه جهت خواص فیزیکی – مکانیکی و افزایش طول عمر این کامپوزیتها بوده است دراین تحقیق از فرایند متالورژی پودر Infiltration جهت تولید نمونه هایی به قطر 22 و ضخامت 7 میلی متر استفاده شد. در تهیه نمونه از فشارهای پرس 129 ، 194 و 336 مگاپاسکال دماهای رخنه دهی 122 ، 128 و 135 درجه سانت یگراد زمانهای 1 و 1/5 ساعت و همزمان مقادیر مختلف کبالت 0/2 ، 0/5 ، 0/7 و 1 درصد در ترکیب نهایی استفاده و اثرات این پارامترها برخواصی همچون دانسیته سختی و هدایت الکتریکی بررسی گشت.