سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجیدرضا ظهیر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و مدرس دانشگاه شهید رجایی کاشان
اسماعیل طاهری – کارشناس مهندسی مکانیک، ساخت تولید، دانشگاه شهید رجایی کاشان
احمد امیداخواجانی – کارشناس مهندسی مکانیک، ساخت تولید، دانشگاه شهید رجایی کاشان

چکیده:

امروزه برای بقای صنعت دو عامل افزایش عمر ابزار و کیفیت سطح قطعه کار با هزینه پایین یک امر ضروری می باشد . در این میان در فرآیند ماشینکاری ، این امر با انتخاب صحیح و هوشمندانه پارامترهای ماشینکاری امکان پذیر خواهد بود. مهمترین پارامتر ها در فرایند تراشکاری به صورت پرداخت، پیشروی، سرعت برشی و عمق برش می باشد. معمولا منظور از کیفیت ، بشتر صافی سطح و تلرانس تولید مدنظر می باشد . هدف از این تحقیق بررسی سایش ابزاراین تحقیق بررسی سایش ابزار و تاثیر آن بر کیفیت سطح در فرآیند تراشکاری می باشد. همچنین ارتباط بین سایش ابزار و صافی سطح قطعه کار با متغیرهای مستقل ماشینکاری مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج نشان داد که تغییرات سرعت برشی و پیشروی و عمق براده بر روی ناحیه سایش تاثیر مهمی داشته است .