سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرحناز هفت لنگ – دانش آموخته کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه سمنان، ا
سینا سنجری – دانش آموخته کارشناسی ، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه سمنان، ا
حسن عبدالله پور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه سمنان، ایران.

چکیده:

ترکیب های بینفلزی آلومیناید نیکل خواص ویژ های را دارا هستند که آ نها را برای کاربردهای ساختاری دمای بالا مناسب م یسازد . در میان این ترکیباتNi3Al به علت شکلپذیری و استحکام مناسب، شناخته شده تر است. تولید این آلیاژ درفرایندی با مدت زمان کوتاه و انرژی کم به وسیله واکنش سنتز احتراقی خودپیشرونده در دمای بالاSHS)مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. این مقاله به بررسی امکان تولید ترکیبات بینفلزی نیکل-آلومیناید به روش متالورژی پودر وسنتز احتراقی فعال شده مکانیکی می پردازد که بدین منظور پودرهای نیکل و آلومینیوم با اندازه کمتر از 10 میکرون بانسبت 3 به 1 ، و به مدت 10 ساعت و با نسبت گلوله به پودر 1:10 و با سرعت 200rpm در دستگاه بالمیل ( آسیاب گلول های سیاره ای) مخلوط شده و پس از فشردهسازی، توسط قوس حاصل از الکترود تنگستن در یک محیط آرگون مشتعل شدند. تأثیر پارامترهایی نظیر درصد بور در ترکیب استوکیومتری، میزان فشردگی پودرها پیش از سنتز و دمای پیشگرم بر روی تغییرات ایجاد شده در ساختار، واکنش پذیری و سرعت جبهه احتراق به وسیله پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه گردید