سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی گل شادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر دانشکده فنی مهندسی بخش مهندسی ش
محسن قربانی نداف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر دانشکده فنی مهندسی بخش مهندسی ش

چکیده:

خشک کردن به روش پاششی امروزه بطور گسترده ای در تهیه مواد حساس به دما صنایع غذایی و دارویی و بسیاری از موارد دیگر مورد استفاده قرارمی گیرد با توجه به اهمیت اندازه ذره درکیفیت محصول نهایی در عملیات خشک کردن دراین مقاله پارامترهای موثر براندازه ذرات شامل ویسکوزیته، کشش سطحی، دانسیته، درصد ذرات جامد به عنوان خواص خوراک، فشار به عنوان یکی از شرایط عملیاتی و نوع اتمایزر مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج تحقیقات نشان میدهد که افزایش گرانروی وکاهش کشش سطحی و دانسیته و همچنین افزایش قطر شیپوره همواره افزایش قطر قطرات را بهدنبال خواهد داشت.