سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتانه مرشدسلوک – دانشجوی دکتری ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا خدمتی – دانشیار ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید نیکویی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش المان محدود سه بعدی اثر ابعاد سوپراستراکچر در استحکام طولی کشتی بررسی می شود. بدنه کشتی ثابت است،مقدار ارتفاع سوپراستراکچر بین 0,5 ارتفاع بدنه تا 0,9 ارتفاع بدنه تغییر کرده است و مقدار طول سوپراستراکچر بین 0,1 طول کشتی تا 0,9 طول کشتی تغییر کرده است. مقدار ضریب تاثیر سوپر استراکچر و مقدار تمرکز تنش در انتهای سوپراستراکچر محاسبه شده است. مقدار تاثیر سوپراستراکچر در خمش در وسط سوپراستراکچر در سوپراستراکچرهای بلند به طول بستگی کمی دارد و با افزایش ارتفاع سوپراستراکچر کاهش می یابد. این در حالی است که مقدار تاثیر سوپراستراکچر در خمش در سوپر استراکچر های کوتاه بستگی زیادی به ارتفاع سوپراستراکچر دارد. مقدار ضریب تمرکز تنش در سوپراستراکچر زمانی که ارتفاع سوپراستراکچر از 0,6 ارتفاع بدنه بیشتر است، با تغییر ارتفاع سوپراستراکچر زیاد تغییر نمی کند و بیشتر به طول سوپراستراکچر بستگی دارد