سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ستاره حبیبی لاهیجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمید باصری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

خواص جوش اصطکاکی اغتشاشی عمدتا به دو فاکتور اصلی وابسته می باشد: شرایط فرآیند جوشکاری (سرعت پیشروی و دورانی ابزار، زمان توقف و …) و هندسه ابزار (قطر پین و شانه ، ارتفاع پین ، شکل پین و …). این روش در صنایع می تواند برای اتصال آلیاژهای پایه ی آلومینیوم که با روش های معمولی به راحتی جوشکاری نمی شوند به کار رود. فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، با جابه جایی پیچیده مواد و تغییرشکل پلاستیک همراه است. ارامترهای جوشکاری، هندسه ی ابزار و طراحی اتصال بر الگوی سیلان ماده و توزیع دما مؤثر هستند، همچنین تغییر شکل ریزساختاری ماده نیز تابع این عوامل است، علاوه بر پارامترهای فرآیند جوشکاری، ابزار و هندسه آن مهمترین عامل تاثیر گذار روی این فرآیند می باشد و مهمترین نقش را در سیلان ماده بازی می کند. در پژوهش حاضر فرآیند اتصال ده ی ورق های آلیاژی آلومینیوم 2024-t3 در حالت لب به لب با ضخامت 5 میلیمتر در نظر گرفته شده و تأثیر همزمان پارامترهای فرآیند همراه با تغییرات متفاوت در هندسه ابزار بر فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش سرعت دورانی و کاهش سرعت پیشروی، افزایش حرارت ورودی را خواهیم داشت و در نتیجه افزایش سیلان عمودی، باعث بزرگی اندازه دانه شده و سختی را کاهش می دهد که ارتباط بین خواص مکانیکی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی وگونه ی وسیعی از انواع هندسه ابزار ارائه خواهد شد.