سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه صباغی مقدم – دانشجویکارشناسیارشد،دانشگاه صنعتی سهند،دانشکدهمواد
مهدی قلی زاده – دانشجویکارشناسیارشد،دانشگاه صنعتی سهند،دانشکدهمواد
ساسان یزدانی – استاد،دانشگاه صنعتی سهند،دانشکدهمواد

چکیده:

اخیرا در راستای نیازمندی صنایع مختلف همچون صنایع نظامی ،خودروسازی ،حمل ونقل سری جدیدی از فولادهای نانو ساختارطراحی شده اند. میکرو ساختار این فولاد ها فریت بینیتی و آستنیت باقی مانده پر کربن می باشد.اهمیت این فولادها در علم وتکنولوژی به دلیل خواص ترکیبی استحکام و تافنس می باشد. در طول فرآیندهای تولید و طی پروسه کاری قظعه در دمای بالا( مانند گالوانیزه کردن بدنه خودرو ) قرار می گیرد.به دلیل ناپایدار بودن آستنیت باقی مانده در دماهای مذکور امکان تغییر خواص فولادوجود دارد.به دلیل اهمیت پایداری آستنیت ، در این تحقیق تغییراتی که درطی مراحل تمپرینگمیکروساختار فریت بینیتی و کربن غنیاز آستنیت باقی مانده بررسی شده است.از دو ترکیب طراحی شده و زمان بهینه حاصلتوسط کارهای قبلی برای بررسی ها استفاده گردید.پس از آستنیته کردن عملیات آستمپرینگ و تمپرینگ دردماو زمانهای مختلف انجام گرفته شد. بررسی های ساختاری نشان داد که امکان تجزیه آستنیت باقی مانده در طول تمپر مارتنزیت وجود دارد. در این بررسی مشخص شد نمونه های آستمپر شده در دمای 200 نسبت به دمای 300 درجه سانتیگراد از نظر ساختاری در مراحل تمپرینگ پایدارتر می باشد