سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی کفلو – کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، گرایش ریخته گری دانشکده مندسی مواد ، دانش
علیرضا اکبری – دکترای مهندسی مواد ، دانشیار ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رضا غلامی پور – دکترای مهندسی مواد، استادیار ، عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و ص
علی کفلو – دکترای مهندسی مواد، استادیار ، عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و ص

چکیده:

اثر افزودن آلومینیم بر پایداری حرارتی و قابلیت شیشهای شدن شیشه فلزات حجمی ( 10x=0 ،2 ،4 ،6 ،8Cu57Zr43-xAlx (در میلههای تولید شده به روش ریخته گری مکشی تحت خلاء با قطر 1 میلیمتر مورد بررسی قرار گرفت. الگوی پراش اشعه ایکسنمونهها نشان داد که در اثر افزودن آلومینیم به آلیاژ پایه پیکهای بلوری ناپدید و پیک پهن ظاهر شد که بیانگر وجود فاز آمورف است. دمای انتقال شیشهای، دمای آغاز تبلور و دمای لیکوئیدوس از آزمایش گرما سنج روبشی تفاضلی به دست آمد. بررسیقابلیت شیشهای شدن بر اساس پارامترهای مختلف نشان داد که افزودن آلومینیم تاثیر مثبتی بر روی این خاصیت دارد و شیشه فلزحجمی با ترکیب شیمیاییCu57Zr35Al8بهترین قابلیت شیشهای شدن را دارد.