سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین نقدی پور – دانشجوی سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
منوچهر خدارحمی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عباس پورشهبازی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محسن اسماعیل زاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی پایداری عملکرد هفده لاین پیشرفته گندم دوروم به همراه ارقام دنا و آریا و بهترین گندم نان هر منطقه به عنوان ارقام شاهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در دو سال متوالی ( 85 – 1386 و 86 – 1387 )، در کرج و نیز در اصفهان، کرمانشاه، گنبد، نیشابور و زرقان کشت و بررسی شدند. تجزیه AMMI نشان داد که عملکرد دانه ژنوتیپ ها تحت تأثیر بخش محیطی اثر متقابل ژنوتیپ محیط قرار دارد