سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جمال – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدرضا نیکو – کاندیدای دکتری عمران آب
اکبر کریمی – دکتری عمران آب
علی اصغر آزادنیا – کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

افزایش طراحی و ساخت سدهای خاکی و سنگریزه ای درایران ازیکسو و لرزه خیزی بالای بیشتر نقاط کشورازسوی دیگر ایجاب می کند تا راهکارهای مختلف جهت اطمینان ازپایداری لرزه ای این سازه ها از خلال تحقیقات متعدد مورد بررسی قرار گیرد یکی از ضفرضات معمول و اصلی درطراحی دینامیکی سدهای خاکی فرض وجود شرایط کرنش مسطح و درنظرگرفتن مقطع نمونه دوبعدی جهت انالیز دینامیکی است که مقاله حاضر نیز از این فرضیات مستثنی نیستند هدف ازاین مقاله بررسی اثرکاهش شیب هسته برپایداری دینامیکی سدهای خاکی غیرهمگن هستند از انجا که تغییر شکل درتمامی سازه ها نمادی از پایداری یا عدم پایداری می باشد لذا دراین مقاله تغییر شکلهای ایجاد شده درهنگام زلزله درسدهای خاکی با هسته رسی قائمو مایل ارزیابی با یکدیگر مقایسه شده اند دراین راستا سدخاکی علویان به عنوان یک مطالعه موردی به ازای چهارشیب مختلف هسته مدلسازی و به روش اجزا محدودتحلیل دینامیکی گردیده است.