سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا مهرنیا – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

اخیرا مطالعه کمیتهای زمین فیزیکی ( بویژه مغناطیس و الکترومغناطیس ) در قالب تحلیل مولفههای فرکتالی ( خودتشابهات ) و شناسائی پدیدههای گسلی در مناطق لرزه خیز، کاربرد موثری در پیش بینی زمین لرزههای آمریکا، استرالیا و چین داشته که در مجموع دکترین جدیدی را در کلیه مراحل جمع آوری، طبقه بندی، پردازش و تلفیق اطلاعات حاصل
از مناطق لرزه خیز پیش رو نهاده است . با توجه به اهمیت مقابله با حوادث ناشی از زلزله در کشورمان، این پژوهش ضمن معرفی توابع فرکتالی، بازنگری در پایگاه اطلاعات مغناطیسی استان قزوین را مورد تاکید قرار داده و با ارزیابی کمیت شدت میدان ( درحوزه فرکانسی ) ، به بررسی رفتار لرزه ای گسل شمال قزوین مبادرت نموده است .