سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد دهستانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان یزد(
سیدعلی طباطبایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان یزد(
سعید اسدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان یزد(
لقمان عمادی – مدیرکل هواشناسی استان یزد

چکیده:

استان یزد 1 با مساحتی حدود 131500 کیلومتر مربع در محدوده فلات مرکزی ایران قرارگرفته است. متوسط بارندگی استان یزد 107 میلیمتر ، میانگین سالیانه دما 18 درجه سانتیگراد ومیزان رطوبت نسبی 30 تا 35 درصدوتبخیر سالیانه 3200 میلیمتر می باشد . به علت قلت بارندگی از دیرباز آبهای زیرزمینی بخش مهمی ازمنابع آب مصرفی استان می باشد درحال حاضر به علت کاهش نزولات جوی وخشکسالی های پیاپی وتقاضای بالای آب وبرداشتهای بی رویه از آبهای زیرزمینی وهمچنین خشکسالی هیدرولوژیکی در استان یزد ، توان پتانسیل منابع آبی به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است . نموداربیلان کلیه منابع آب زیرزمینی استان تا پایان سال آبی89-88 حاکی -از آن است که ورودی سفره آبهای زیرزمینی 940 میلیون متر مکعب و خروجی یا میزان برداشت از سفره ، 1267م لیون متر مکعب می باشد. به عبارت دیگر 10 متر مکعب در ثانیه معادل 330 میلیون متر مکعب در سال ، بیشتر از ظرفیت مجاز از سفره های آب زیرزمینی استان برداشت میگردد که منجر به افت شدید سطح آب سفره ها در این استان شده وباعث خشک شدن بسیاری از قنوات وچاهها وچشمه ها گردیده است . نتایج تحقیق نشان می دهند بیلان آب در سال آبی89-88 در استان منفی ومعادل 327 میلیون متر مکعب بوده است. میزان افت سطح آب زیرزمینیاستان 67 سانتی متر در سال است که بیشترین میزان برداشت ومصرف آب در واحد هیدرولوژیک یزد اردکان به میزان 342 میلیون متر مکعب و مقدار کسری بیلان این حوزه حدود 40 درصد کل حوزه ها یعنی) 154- میلیون متر مکعب – (می باشد که در صورت تداوم این روند صدمات جبران ناپذیری به منابع آبی استان وارد خواهد شد . این مقاله ضمنبررسی وضعیت وپتانسیل منابع آبی زیرزمینی استان ، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت پایدار منابع آب می پردازد