سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میلاد جان جانی گودرزی – دانشگاه پیام نوراراک

چکیده:

بررسی پتانسیل های ژئوتوریسمی پلایای زرین در۷۵کیلومتری شمال خاوری شهرستان اردکان درون ساختاری ایران مرکزی است هدف ازاین مقاله معرفی پدیده های زمین گردشگری این پلایا با استفاده از علم زمین شناسی است دراین تحقیق اشکال زیبای ژئوتوریسمی که براساس خصوصیات مینرالوژی ژئوشیمیایی و پهنه بندیدررسوبات پلایای زرین بوجود آمده معرفی گردیده است این پدیده های ژئوتوریسمی منشا رسوبی دارند و از آنها می توان به تغییر رنگ رسوبات به علت متغیر بودن میزان اکسید آهن حضور کانی های تبخیری هالیت و ژیپس به صورت پودر شده لایه بندی تیغه ای افقی دانه ریز ترکهای گلی رسوبات رسی باسطی متورم تپه های ماسه ای کواترنری ازنوع برخان بزرگ و ریپل مارکهای نامتقارن موجی شکل مارپیچی و زنجیره ای درسطح بالایی تپه های ماسه ای اشاره کرد.