سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا شاه نظری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
رامین حقیقی خوشخو – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
بهزاد بحتوئی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

در روش هوا زدائی حرارتی از آب تغذیه بویلر، آنرا مستقیماً با بخار در تماس قرار می دهند . حلالیت اکسیژن در آب به دو عامل فشار جزئی اکسیژن و ضریب حلالیت بستگی دارد . گرمایش آب تا دمای اشباع از نقطه نظر ترمودینامیکی سبب حذف اکسیژن در آب می گردد . بهمین دلیل در سیکل قدرت نیروگاه پس از هیترهای فشار ضعیف یک هیتر باز یا هوازدا در نظر می گیرند . نقش هوازدا در سیکل، پیش گرم نمودن آب تغذیه بویلر، هوازدائی از آن و همچنین ذخیره آب می باشد . هوازداهای نیروگاهی از نوع تحت فشار و سینی دار – پاششی هستند و از دیدگاه عملکرد حرارتی و جرمی غالباً به سه بخش اصلی گرمایش – جدایش و جوش مجدد تقسیم می گردند .
در این مقاله بخش جدایش هوازداها که شامل جریان آب و بخار روی سینی های دی اریتور می باشد، مدنظر بوده است . معادلات حاکم بر جریان دو فاز در این ناحیه مدل شده و سپس بصورت عددی حل شده اند . نتایج حاصل ضمن توافق خوبی که با اطلاعات تجربی داشته اند، مبنای طراحی سینی های دی اریتور قرار گرفته اند .