سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا قاضی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر امینی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله به بررسی یک سیستم شعاعی ضعیف که با جبران کننده های استاتیکی توان راکتیو (SVC) موازی چندگانه جبران شده است ، می پردازد و تداخل دینامیکی بین سیستم کنترل کننده SVC ها را در حوزه زمان شرح می دهد . کنترل حلقه بستهSVCها معمولا با استفاده از یک کنترل کننده PIیاکنترل کننده پس فاز درجه اول انجام می گیرد . چنین شبکه های ضعیفیاغلب گرفتار تداخل های ناخواسته دینامیکی می شوند . برای رفع این مشکل و همچنین بهبود عملکرد سیستم کنترل SVC ، با توجه به عدم حساسیت کنترل کننده های فازی به نقطه کار و تغییرات پارامتر ، کنترل کننده ، فازی پیشنهاد شده است . شبیه سازی در حوزه زمان و با استفاده از نرم افزار مطلب انجام گرفته است . نتایج شیه سازی در برابر اغتشاشات مختلف دینامیکی و گذرا ، مانند اتصال کوتاه سه فاز و اعمال ورودی پله به ولتاژ مرجع ، بررسی و با کنترل کننده های مرسوم مقایسه شده است . تمامی نتایج بدست آمده نمایانگر عملکرد بسیار مطلوب کنترل کننده فازی و رفع مشکل تداخل کنترل کننده ها می باشد .