سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر شاه حسینی – لیسانس مهندسی معدن استخراج

چکیده:

پدیده لرزش زمین به عنوان یکی از نتایج نامطلوب عملیات آتشباری میباشد که باعث ایجادخسارت جانی و مالی درمعادن روباز میشود این پدیده بیشترین مقدار انرژی حاصل از انفجاررا به خود اختصاص میدهد 40درصد بررسی های انجام شده توسط محققین مختلف نشان میدهد که میزان لرزش زمین با مقدار خرج درهرتاخیر q فاصله ازمحل انفجارd شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی منطقه K,B رابطه دارد و از انجایی که اسیب های ساختاری بطورکلی به کرنش مربوط میشود استفاده ازماکزیمم سرعت ذره ای PPV به عنوان پارامتر اصلی برای اندازه گیری لرزش پذیرفته شده است مطالعات این تحقیق درمحل معدن آهک ابیک انجام و ماکزیمم سرعت ذره ای در7نقطه متفاوت و درفواصل مختلف اندازه گیری شده و با استفاده ازروابط ارایه شده توسط دووال و هندرون پارامترهای مربوط به ساختار زمین شناسی منطقه و همچنین فاصله ایمن برای ساختمان های معدن محاسبه شده است نتایج حاصل ازاین بررسی نشان میدهد که رابطه هندرون برای پیش بینی لرزش زمین دراین معدن مناسب می باشد.