سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم کمالی پور – دانشگاه صنعت نفت
سعید عباسی – پژوهشگاه صنعت نفت
عباس شهرابادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمد جامی الاحمدی – دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

تزریق امتزاجی گاز به مخازن نفتی جهت افزایش بازیافت نفت از میادین نفتی یکی از روشهای بسیار کارا و متداول در پروژه های ازدیاد برداشت از مخازن می باشد. معمولا قبل از انجام چنین پروژه هایی، مطالعه کامل و بررسی مکانیزم ها و به دنبال آن شبیه سازی فر آیند تزریق ضروری می باشد. پدیده های نفوذ ملکولی و پراکندگی، دو مکانیزم بسیار مهم در فرآیند تزریق امتزاجی گاز به مخازن نفتی هستند که متاسفانه در غالب شبیه سازیهای انجام گرفته در مطالعات مخزن از آنها صرفنظر می شود. در واقع اختلاط سیال تزریقی و نفت در محیط متخلخل سنگ مخزن توسط همین دو مکانیزم کنترل می گردد. در این تحقیق فرآیند، تزریق امتزاجی گاز با در نظر گرفتن این دو مکانیزم به صورت ریاضی مدلسازی گردیده و میزان خطای حاصل از این ساده سازی یعنی صرفنظر نمودن پدیده های در شبیه سازی فرآیند امتزاجی گاز بررسی و مدلسازی ریاضی صورت خواهد پذیرفت.